Огляд поширення карантинних організмів в Україні станом на 01.01.2017 року

Найменування карантинних організмів З А Р А Ж Е Н О П Л О Щ А   З А Р А Ж Е Н Н Я (ГА) К-сть карантин- них зон (одиниць)
Областей Районів Міст Нас. пункт Присад. ділянок Госп-в всіх ф. власнс. На  присад. Ділянках В госп-вах всіх форм власності На інших землях Всього
а b c d e f g h i j k l m
 Ш  К  І  Д  Н  И  К  И
1 Американський білий метелик 20 190 34 2506 117406 1514 19416,348 26336,093 3330,506 49082,947 686
2 Картопляна міль 5 9 3 61 7223 13 1112,8800 267,6305 0,0000 1380,5105 24
3 Західний кукурудзяний жук 7 72 0 715 49183 477 41994,450 44326,530 0,000 86320,980 118
4 Західний квітковий трипс 5 4 3 3 1 6 0,030 12,5900 0,000 12,620 7
5 Середземноморська плодова муха 1 0 1 0 75 1 9,200 0,700 0,000 9,900 2
6 Південноамериканська томатна міль 3 5 0 5 2059 3 796,0816 33,8400 0,0000 829,9216 8
7 Тютюнова білокрилка 1 1 1 0 0 2 0,0000 0,4900 0,0000 0,4900 2

Детальніше тут